top

NAŠI PROIZVODI KAO REKLAMNI MATERIJAL

Duži niz godina naše proizvode su mnoge domaće ali i strane kompanije prepoznale kao pogodne za reklamiranje.

Brendiranje proizvoda vršimo po zahtevu, tehnikama sito i tampon štampe.

Na ovoj stranici možete videti primere proizvoda koje smo brendirali.